Správný postup zapojení kabelů (dobíjecích/startovacích kabelů) 

  1. První (obvykle červený) kabel připojíme na kladný pól vybité baterie (+).
  2. Druhý konec kabelu připojíme na kladný pól nabité baterie.
  3. Zemnící (většinou černý) kabel připojíme na záporný pól nabité baterie (-).
  4. Druhý konec zemnícího kabelu připojíme na kostru vozidla s vybitou baterií. Kabel nikdy nepřipojujte zápornému pólu vybité baterie. Při dobíjení baterie se uvolňuje vodík a při přeskočení jiskry může za nepříznivých okolností dojít až k výbuchu baterie.
  5. Nastartujeme auto s nabitou autobaterií a nechte motor běžet ve volnoběhu.
  6. V případě použití dobíjecích kabelů (kabelů pro malé proudové zatížení 100-200A) je potřeba vyčkat 15-20min. Než vybitá baterie zregeneruje, a poté se pokusit nastartovat. Startujte maximálně 10s - poté nechte kabely odpočinout. Kabely a svorky se v důsledku velkého odběru proudu zahřívají, a může dojít jejich poškození.

     
Po nastartování odpojíme kabely.

  1. Nejprve odpojíme minusový od startovaného vozidla, poté od vozidla dodávajícího proud.
  2. Druhý kabel (kladný) odpojíme nejprve od dodávajícího vozidla, potom od startovaného vozidla.

Pokud jezdíte po městě, hlavně krátké trasy, pravidelně akumulátor kontrolujte a dobíjejte. Občas nechte kontrolovat v servisu. Baterie se v běžném provozu dobije až po ujetí cca 80-100km.

Proč baterie zkolabuje?

Baterii nejvíce škodí teplo, při odstavení vozidla v létě - při teplotách okolo 60°C pod kapotou motoru - může dojít k samovolnému vybití baterie již po 14 dnech stání na slunci. Snížená kapacita baterie se však ihned neprojeví - projeví se až při prvních zimních mrazech, kdy baterie nedokáže roztočit motor, protože síla k roztočení studeného motoru je v zimě mnohonásobně větší, než v letních měsících. V případě, že potřebujete v létě e odstavit auto, např. na dovolené u moře - vyžijte třeba solární dobíječku autobaterie, která vykompenzuje samovybíjení baterie odstaveného vozidla. 

     
Startovací (dobíjecí) kabely  |  Solární nabíječka  |   Nabíječky autobaterie : 

Startovací kabely Solární nabíječka

 

 

Návod pro kutily,  jak si levně vyrobit spolehlivé startovací kabely:

Budete potřebovat: Akumulátorové svorky 2 páry,  nebo klešťové svorky 4ks. 

Dále silnoproudý měděný kabel 2x 2-3m, (levnější použitelnou náhražkou může být např. 4-žilový pryžový kabel - kde všechny čtyři vodiče spojíme do jednoho.) Volíme co největší průřez lanka, dle vlastních možností. (Dobrých výsledků je možno docílit již od průměru vodiče1,5mm). Připojíme přímo do svorek nebo kabely opatříme koncovkami.  Svorky kladného kabelu je vhodné opatřit izolací a odlišit barevně. 

 

Kvalitní silnoproudé kabely je možno objednat na našem e-shopu.