Pečlivou a správnou údržbou ve výsledku ušetříme nemalé peníze, protože nám díky ní budou sloužit o to déle. Řeč je o benzínových strojích – sekačkách, kultivátorech, motorových pilách, křovinořezech a vůbec o všech našich zahradních benzínových pomocnících.

Kontrola v kostce

Během sezóny (a zejména pak na jejím konci) se soustředíme především na kontrolu oleje, vzduchového filtru, svíček a paliva. Zapomínat nesmíme na kontrolu chodu a těsnosti motoru, klínový řemen, dotažení šroubových spojů, žacího nože, pojezdu a uložení kol. 

Hladinu motorového oleje je nutné pravidelně kontrolovat a přinejmenším jednou za sezónu bychom jej měli vyměnit, nedává-li výrobce jiný pokyn. Stejně tak vzduchový filtr a zapalovací svíčku.

Pro správnou funkci motoru je potřeba čistý bezolovnatý benzín. Používáme čerstvý, prostý jakýchkoli příměsí. Pro správnou funkci motoru a celého stroje se striktně držíme návodu k obsluze. 

Jak uskladnit sekačku na zimu

Po poslední jízdě zbavíme sekačku všech nashromážděných organických nečistot. Odpojíme vodič od zapalovací svíčky a přejdeme k čištění. Očistu provádíme mechanicky, nejlépe dřevěnou špachtlí, a postupujeme velmi opatrně, abychom nepoškodili žádnou část stroje a sebe nezranili. Jakkoli je to lákavé, vyhneme se omývání sekačky proudem vody, aby nedošlo k usazení vlhkosti v zapalování. Kryt sekačky důkladně omyjeme a osušíme. Jakmile jsme hotovi s očistou, podíváme se na vzduchové filtry. Vyjmeme je a postupujeme v souladu s pokyny výrobce. Zkontrolujeme uložení kol a promažeme. Poté provedeme kontrolu těsnosti motoru. Dotáhneme veškeré šroubové spoje. Nabrousíme žací nůž.

Dalším krokem bude výměna paliva. Staré palivo je potřeba odstranit. Můžeme jej samozřejmě ekologicky zlikvidovat, ale také jednoduše provozem spotřebovat a nechat motor doběhnout a samovolně zastavit. Je potřeba zbavit se skutečně všeho paliva do poslední kapky, aby přes zimu nedošlo k ucpání trysek.

Výměnu oleje, případně i olejového filtru, pokud je přítomen, provedeme chvíli poté, dokud je motor stále ještě teplý. Do nově připraveného paliva přidáme stabilizátor paliva, naplníme nádrž a následně na pár minut spustíme motor, aby se stabilizátor rozptýlil po celé palivové soustavě a zafungoval jako ochrana proti tvorbě pryskyřičných usazenin. Je důležité, aby nádrž byla na konci sezóny plná nového paliva. Naplněním nádrže se vyhneme kondenzaci vlhkosti, tvorbě vodního kamene a také korozi. Pokud je sekačka vybavena elektrickým startérem, je dobré baterii před zimou plně nabít. Sekačku uskladníme na suchém místě. 

Údržba a posezónní ošetření motorové pily

Péče o motorovou pilu se svou podstatou velmi podobá péči o sekačku. Pro správný chod tohoto zubatého pomocníka je potřeba dodržovat několik zásad. Kromě očisty a výměny filtrů je potřeba čas od času seřídit otáčky motoru, nabrousit řetěz a kontrolovat průběžně jeho mazání, zkontrolovat funkci řetězové brzdy, provést údržbu lišty (občasné otočení, příp. sražení hrany), zkontrolovat a seřídit zapalovací svíčky. 

Podíváme se na údržbu trochu podrobněji:

Kvalitní palivo a oleje

Poměrně malý motor, kterým pily disponují, je velmi citlivý na kvalitu a čistotu paliva. Drobné částečky nečistot motor ničí a znatelně snižují jeho životnost. Proto používáme zásadně kvalitní benzín, do nějž přimícháváme kvalitní olej. Vždy je potřeba dbát pokynů výrobce nebo speciálně vyškoleného personálu a dodržovat přesně poměry míchání. Namíchanou směs nepoužíváme déle než tři měsíce. Speciální olej potřebuje i řetěz pily. Složení oleje určeného pro mazání řetězů umožňuje jeho rychlý a snadný rozklad v přírodě tak, aby nepředstavoval příliš vysokou ekologickou zátěž. Pokud nebudeme olej delší dobu používat, je potřeba jej vylít (a samozřejmě následně ekologicky zlikvidovat), aby nám později svým rozkladem nenapáchal škody v celém mazacím systému. 

Filtry

Pravidelně provádíme kontrolu vzduchového filtru. Jeho čistota přímo ovlivňuje výkon a životnost pily.

Po výměně kontrolujeme, zda nový filtr dobře sedí na karburaci, zda perfektně těsní. Netěsnost mívá za následek prach v sacím mechanismu a následné vysoké riziko poškození motoru. Olejové a palivové filtry potřebují péči zrovna tak – čištění a občasnou výměnu.

Řetěz 

Správné napnutí řetězu je naprosto klíčové. Příliš volný řetěz prokluzuje a pila neřeže. Navíc může být také velice nebezpečný. Příliš napnutý řetěz pro změnu způsobuje přílišné zatížení motoru a rychlejší opotřebování všech součástí, které do styku s řetězem přicházejí. Ideálně napnutý řetěz lze otáčet pouhou rukou. Lze jej povytáhnout z lišty na spodní dlouhé hraně, ale jen do té míry, aby nebyly vidět celé vodicí články.

Ostrost řetězu kontrolujeme pravidelně, po každém spotřebování paliva v nádrži. Můžeme jej sami přibrousit speciálním pilníkem, ale čas od času je určitě vhodné přebrousit řetěz na speciální brusce, nejlépe v servisu. Tupým řetězem bychom toho mnoho nepořezali, navíc by nám mohl zadřít motor. 

Kdo maže, ten řeže

Při každém nastartování pily zkontrolujeme, zda maže. Kontrolu provádíme tak, že namíříme lištu proti světlému místu a přidáme plyn. Měli bychom vidět odhazované kapky oleje. Při doplňování paliva nesmíme zapomínat i na doplňování oleje.  Pokud pila nemaže, je potřeba vyčistit zanesenou lištu a pilu seřídit, nejlépe v servisu. Nikdy se nesnažíme řezat pilou, která nemaže, protože bychom ji tím zničili.

Údržba a čištění motorové pily 

…se velmi podobá údržbě a čištění zahradní sekačky. V zásadě jde o perfektní vyčištění a promazání. Pilu odstrojíme, tj. odmontujeme vodicí lištu, sundáme řetěz, zbavíme ji krytu a následně pečlivě odstraníme piliny a prach. 

Křovinořez, motorová kosa, vyžínač

S koncem podzimu přichází čas na ošetření a následné uskladnění i tohoto typu pomocníka. Stejně jako u ostatních zahradních strojů, i zde je potřeba stroj očistit od nashromážděných nečistot, zkontrolovat a dotáhnout veškeré šroubové spoje, zkontrolovat a seřídit zapalovací svíčky, seřídit otáčky motoru, vyčistit nebo vyměnit vzduchový a palivový filtr a promazat úhlovou převodovku. 

Začneme tím, že rozebereme vyžínací hlavu a vyčistíme ji od zbytků trávy. Pak ji opět složíme a vyzkoušíme její funkčnost. Vyměníme vzduchový filtr. Pokud je svíčka vypálená do cihlova, stačí vyčistit, zatím není potřeba měnit. Poté se soustředíme na převodovku. Povolíme mazací šroub, vyndáme a do bočního otvoru naneseme speciální mazadlo. Pootáčíme strunovým adaptérem, aby se mazadlo naneslo rovnoměrně na celý převod. Zkontrolujeme ořezávač struny.  Pokud dojde struna, vyměníme cívku. Celou strunovou hlavu měníme pouze při jejím poškození.

Kdo je na zimu připraven, nebývá na jaře zaskočen

Tak. Sezóna je za námi, stroje jsou pečlivě vyčištěny, opraveny, promazány a vyladěny. Na suchém a teplotně příznivém místě mohou odpočívat do příští sezóny a my si můžeme pomalu vydechnout.

Ať už jsme do údržby investovali peníze, když jsme svěřili stroje servisním technikům, nebo nás údržba stála náš vlastní čas a energii, bude naše péče bohatě vyvážena vyšší spolehlivostí a delší životností našich pomocníků. A to se vyplatí.