Víte o tom, že prodejci mají povinnost informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, reklamace společně s informacemi o tom, kde je uplatit?

  • Kde obvykle u prodejců tyto informace naleznete? 

            V Obchodních podmínkách, jinde v reklamačních řádech, samozřejmě v souladu se zákonem.

  • Jaký je tedy správný postup předání reklamace prodejci?

            Prodávající má povinnost přijmout reklamaci v jakékoliv své provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, po celou provozní dobu zde musí být přítomen pracovník reklamace vyřizující. Výjimkou jsou situace, kdy prodávající v rámci písemného potvrzení kupujícímu o svých povinnostech z vadného plnění, určil k opravě jinou osobu – tzv. záruční servis v místě prodávajícího či blíže kupujícímu. Ten však slouží pouze k provedení opravy, ostatní oprávněné nároky jako např. dodání nového zboží, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy musíte uplatnit u prodávajícího.

            Prodávající kupujícímu při převzetí reklamace vydá písemné potvrzení, jehož součástí jsou informace o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, požadovaný způsob vyřízení a poté potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace i s potvrzením o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění jejího zamítnutí.

U nás řešíte vše pod jednou střechou na adrese provozovny.

  • Víte, jaké jsou lhůty pro rozhodování a vyřízení reklamace?

            Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů – do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená a zákazník vyrozuměn bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Podmínkou pro tyto lhůty je, aby spotřebitel poskytl prodávajícímu k vyřízení reklamace požadovanou součinnost a umožnil reklamovaný výrobek řádně přezkoumat.

  • A jak je to s výměnou zboží?

            V případě, že se reklamace vyřídí výměnou zboží za nové a prodejce by toto zboží neměl, nebo by vás nutil vybrat si zboží jiné, můžete odstoupit od kupní smlouvy a nechat si vrátit peníze. Ze zákona platí, že i v případě výměny zboží za nové dále běží původní záruka v celkové její délce 24 měsíců od data převzetí původního zboží.

  • Víte o tom, že máte právo na vrácení zboží? A jak je to s poštovným?

            Spotřebitel má právo ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Obecně začíná běžet dnem uzavření smlouvy, v případě kupní smlouvy běží dnem převzetí zboží. Do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy a předání zboží zpátky prodávajícímu musí být zákazníkovi vrácena zpět kupní cena zboží a částka rovnající se nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, kterou prodejce nabízí. V případě, že však výrobek jeví známky použití, mohou být zákazníkovi naúčtovány prokazatelné náklady za užití zboží vzniklé v důsledku snížení hodnoty zboží. Vrácení výrobku prodávajícímu provádí spotřebitel již na své vlastní náklady.            

  • A na jakém zákoně Spotřebitelská práva staví?

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

  • Na koho se u nás můžete obrátit s vaším dotazem, nebo reklamací?

Reklamace, technické dotazy

Petr Jílek
Petr Jílek
+420 724 978 065Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00