Právní úprava

Co nám mimo jiné říká zákon?

  • Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
  • Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba

Oprávněnou osobou není v žádném případě uživatel domu, ale je to právě kominická firma – kominík s oprávněním provádět tuto živnost.

Toto zákonné ustanovení lze dohledat v v novém zákoně č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, který nahrazuje původní znění platného nařízení vlády 91/2010 ze dne 1. 3. 2010

 

Čím horší palivo, tím častější je nutné čistit komín

Mimo pravidelnou údržbu komína a celé soustavy jde ještě o jednu důležitou věc a to o kvalitu a čistotu paliva. 

Čím méně kvalitní palivo používáme, tím více se komín zanáší sazemi a dehtem a tím častěji vyžaduje jeho čistění.

 

Jak svépomocí čistit komín a jak často, aneb prevence je nejlepší investicí

Abychom předešli níže uvedeným nejčastějším problémům spojených se špatně táhnoucím komínem:

  • snížení účinnosti topné soustavy a s tím spojené vyšší finanční náklady za topení 
  • vyhnuli se nákladnému placení a zdlouhavému čistění práce kominíka
  • snížili riziko hoření sazí v komíně na minimum
  • minimalizovali průvodní jevy, které poškozují funkčnost topné soustavy,

tak si dnes popíšeme jak velice snadno čistit váš komín svépomocí.

I v tomto případě je těchto způsobů více. Zmínil bych s dovolením dva způsoby a tím je:

  • standardní mechanické čistění
  • nebo druhý způsob, který si zde v tomto článku krátce popíšeme, a tím je dle mého názoru čistší, snazší a dovolím si i tvrdit, že i do jisté míry stejně účinný způsob, kterému říkáme čistění takzvanou „chemickou cestou“.

 

Chemický čistič Sadpal

Na našem trhu je těchto „chemických čističů“ více typů, které se liší mezi sebou navzájem jak svým chemickým složením, cenou, tak velikostí a způsobem balení, případně barvou.

Zásadní rozdíl bych ovšem viděl v jejich účinnosti, mezi sebou navzájem. K dostání jsou jako vždy přípravky, které jsou jakýmsi marketinkovým tahákem, nebo skutečnými přípravky prověřené léty praxe.

Sadpal „zelený prášek“ je směsí neorganických solí, které při teplotě vyšší než 600 stupňů Celsia podléhají rozkládání na složky, které mají vlastnosti katalyzátoru. Podstatou čištění je katalytická reakce, při níž dochází k přeměně sazí na kysličník uhličitý. Jedná se ve své podstatě o spalování bez plamene při nižší teplotě, než probíhá při klasickém hoření. Při systematickém dávkování vystačí vrchovatá lžička na 3-6 kg paliva. Slouží k dohoření, spalování sazí a organických látek (smolí), v každém místě kotle (ohniště, spalovací komora, částečně i komínové roury). 

Chemický čistič prodávaný pod obchodním názvem „SADPAL“ patří svou účinností, ale i velice příznivou cenou k tomu nejlepšímu, co je dnes možné na našem trhu koupit.

Na internetu je dohledatelných spousta recenzí, které popisují výsledky při pravidelném používání tohoto prostředku, za všechny snad jen jednu:

citace:

"Já používám „Sadpal“ pravidelně už druhou zimu a komín mám čisťoučký a suchý. Saze odpadávají z komína samy a po spotřebě dvou balení se usazený dehet na vnitřní straně komína začal loupat a odpadávat dolu sám. Mistr kominík mě při pravidelné revizi pochválil za krásně čistý komín s dovětkem, že být takových komínů více, tak je nejspíše bez práce."

Chemický čistič SADPAL najdete v našem obchodu, kde máme v nabídce výhodné 1 kg balení za opravdu rozumné peníze. 

vstup do obchodu

SADPAL chemický čistič

 

Samozřejmostí jsou jednak bezpečnostní atesty a posouzení zdravotní bezpečnosti přípravku na lidský organismus tak i rovněž studie o ekologických aspektech, dopadech na životní prostředí a nezávadnosti tohoto přípravku. 

Psát o dalších výhodách a finančních úsporách díky čistému komínu je nejspíše již plýtváním místa a mrhání vaším časem.