Dřeviny je vhodné zasadit ihned po nákupu. Pokud nemůžeme výsadbu provést hned, postříkáme kořeny vodou nebo zasypeme zeminou a zalijeme. Kořínky nesmí osychat.

Jámu pro výsadbu vyhloubíme podle velikosti kořenového balu. Ideální je kónický tvar – při povrchu širší, v hloubce užší. Po obvodu přidáme min. 20 centimetrů navíc, abychom mohli přihrnout zeminu. Polovina z vykopané zeminy by měla být použita pro zpětné zasypání, což znamená, že máme-li připravený substrát pro výsadbu, nikdy jej nepoužíváme celý, ale pouze promíchaný s původní zeminou. Pomůžeme tak prokořenění dřeviny do prostoru okolo jámy.


Stromku před zasazením mírně zkrátíme kořeny, zkontrolujeme, zda se nad kořenovým balem nenachází zbytky provazu, drátu nebo čehokoli, co by v budoucnu mohlo bránit růstu, a zasadíme jej svisle do středu výsadbové jámy tak, aby místo štěpování bylo nad zeminou. Stromek natočíme tak, aby nám esteticky co nejvíce vyhovoval, a můžeme začít s kotvením.

Menší dřeviny kotvíme pomocí jednoho kůlu, který usadíme šikmo a přivážeme ke stromku jutou. Juta nám nejen zafixuje stromek ke kůlu, ale část omotaná okolo kmínku zároveň ochrání kmen stromku před poškozením. Pokud sázíme vzrostlý strom, ukotvíme stromek nejméně dvěma, lépe však třemi kůly s příčkou. Poté, co jsou kůly zapuštěny v zemi, můžeme začít s přidáváním zeminy a substrátu. Během usazování stromku sešlapáváme přidávanou zeminu, abychom zabránili pozdějšímu poklesu půdy.

Nakonec vytvoříme ze zeminy okolo stromku val ve tvaru mísy, aby se voda po zalití držela u stromku a neodtékala pryč. Pokud chceme použít ochranný mulč, dbáme na to, aby se nedotýkal kmene. Tloušťka vrstvy by neměla přesáhnout 10 cm. Pokud je třeba chránit strom před okusem zvěří, můžeme využít plastové chrániče.

Nejméně po tři následující roky udržujeme okolí stromku bez plevele, a to do vzdálenosti minimálně jednoho metru od kmene.